čtvrtek 31. října 2013

Společné WC a koupelna z pohledu legislativy

Obyvatelé mnoha bytů doslova „bojují“ o každý centimetr čtvereční, který by mohli přeměnit v obytnou plochu. Zejména v těchto případech nabývá na aktuálnosti otázka, zda-li přikročit ke spojení WC a koupelny v rámci jedné místnosti.
Primárním krokem v řešení této otázky musí být obeznámení se s tím, co je přijatelné z hlediska zákona, abychom se vyhnuli případným chybným rozhodnutím a následně zbytečně vynaloženým finančním nákladům.

Daná problematika prošla v posledních letech několika legislativními změnami, což občanům orientaci v této věci příliš neusnadňuje. Původní vyhláška 137/1998 Sb., byla nahrazena novou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která byla v roce 2012 opět novelizována.
Aktuální znění dané vyhlášky uvádí v §10, odst. 6: „Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě.“
 Z citovaného paragrafu vyplývá skutečnost, že rozhodneme-li se sloučit WC (jde-li o byt s jedním WC) a koupelnu do jedné místnosti, nesmí se do takto vzniklé místnosti vstupovat z pobytové či obytné místnosti. V praxi je typickým příkladem situace, kdy se před rekonstrukcí bytu vcházelo na WC z chodby a do sousedící koupelny z kuchyně. Spojení obou místností lze provést např. tak, že ponecháme původní vchod z chodby a vchod z kuchyně zrušíme. Naopak nikoli, protože záchod (nyní sloučený s koupelnou) nesmí být přístupný z kuchyně.
Vyhláška také hovoří o vytápění, viz §11, odst. 7: „Záchody, prostory pro osobní hygienu … musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.“ Tento požadavek může být aktuální zejména tehdy, rozhodneme-li se rozdělit spojené WC a koupelnu, kdy se může stát, že topení bude umístěno právě v částí obsahující koupelnu a WC zůstane bez vytápění (což je situace, která bývala v dříve postavených bytech poměrně běžná).

 Rovněž je také velmi užitečné vědět o existenci ČSN 734301 Obytné budovy, která říká, že pokud je v bytě se 3-4 obytnými místnostmi jediná záchodová mísa, musí být tato umístěna v samostatné místnosti. Jediná záchodová mísa v bytě může být umístěna v koupelně jen v bytě s 1-2 obytnými místnostmi.V bytě s 5 a více obytnými místnostmi musí být umístěny dvě záchodové mísy, druhá z nich může být v koupelně. Uvedená norma není sice stanovena jako závazná, v praxi ovšem záleží na stanovisku jednotlivých stavebních úřadů, které mnohdy vyžadují oddělení WC a koupelny, zejm. v případě větších bytů.

Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.
Norma ČSN 734301 Obytné budovy

Žádné komentáře:

Okomentovat